top of page

Bjørn Hornnes klokka "Håkon" Del 1

Updated: Dec 2, 2019

Litt informasjon om framgangsmåten


Det hele begynte med en interesse for urverk i utdanningen min innen kunst og håndverk.

Utviklingen av Håkon klokka

Alt startet med et ønske om å lage noe unikt. Klokken ble designet på dataprogramvare. Her har det blitt gjort sikkert 100-200 forskjellige utprøvinger. Alle utprøvingene er forskjellige og det små variasjoner som utgjør en veldig stor forskjell på helhetsinntrykket av klokken.

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page